Trzpienie cylindryczne, trzpienie stożkowe, trzpienie z nacięciem